skip to Main Content

KAVRAM eğitimleri, kalite, üretim başta olmak üzere organizasyonların tüm departmanlarında çalışan mühendis, tekniker ve uzmanlar ve operatörlerin yanı sıra özel ve kamusal kesimde görev yapan üst ve orta düzey yöneticilere yönelik tasarlanmaktadır.Kavram Danışmanlığın deneyimli uzmanlarından oluşan bir kadronun eğiticiliğinde gerçekleştirilen eğitimlerimiz ile Türk Sanayiine kalite ve çevre bilincinin aşılanması amaçlanmaktadır. Yönetim Sistemleri ile ilgili pratik bilgiler ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunacak uluslararası standartlar, teknikler ve yaklaşımlar desteklenerek uygulamalı biçimde anlatılmaktadır.

Genel katılıma açık olarak 09.30 – 17.00 saatleri arasında düzenlenen eğitimler pratik çalışmalar, üretim ve hizmet sektörlerini kapsayan örneklerle desteklenmektedir.

Katılımcılara Başarı Sertifikası düzenlenir. Çay kahve molaları, öğle yemekleri eğitim notları eğitim ücretinin içindedir.
Katılmak isteyenler, eğitim ücretini en geç aşağıdaki Eğitim Programında belirtilen son ödeme tarihine dek:
Garanti Bankası Galatasaray Şubesi 6201209 hesaba yatırıp, dekondu 0 216 414 67 44 noya fakslayarak kayıt işlemlerini tamamlarlar.

Eğitim programına ait detaylar aşağıda verilmiştir

Eğitim Programı
(Eğitim süreleri 2 şer gündür ) Tarih Ücret * (kişi/gün) Son Ödeme/
Kayıt Tarihi
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
ISO 14001 Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
Proses Yönetimi Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
ISO 14001 Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi
Proses Yönetimi Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
ISO 14001 Uygulamalı Eğitim
ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi
ISO 9001:2000 Uygulamalı Eğitim
Proses Yönetimi Uygulamalı Eğitim

Back To Top