skip to Main Content

Denetim

Denetimler, Yönetim Sistemlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla dokümantasyon ve uygulama düzeylerinde yapılır. Denetim öncesi hazırlanan plan üzerinden açılış toplantısı yapılarak firma yöneticileri denetim kuralları açısından bilgilendirilir. Denetime konu olan Yönetim Sistemi (ISO 9000, ISO 14001, AQAP, Toplam Kalite Yönetimi vb.) ve Çevre Yönetim Planlaması ile ilgili uygulamalar dikkate alınarak kapsam dahilinde olan bölümlerde sorumluluklarına göre soru-cevap ilişkileri, kayıtların incelenmesi ve bulguların kayıt altına alınması şeklinde denetimler yürütülür. Denetim sonuçları değerlendirilir ve firma yönetimlerine raporlanır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapılacak düzeltici faaliyet tanımları ve sistem iyileştirmeye yönelik öneriler de rapor kapsamına alınır. İstendiği durumda düzeltici faaliyetler için takip denetimleri yapılır. Ayrıca, yan sanayilerin (taşeron) sistem denetimleri de firmalar adına gerçekleştirilerek başarı durumları raporlanır.

Gözetim

Firmaların alımlarını yaptıkları ürün/hizmetler için kalite kontrol çalışmalarında gözetim hizmetleri sunulmaktadır. Ürün/hizmet standartlarına veya sözleşme eklerinde verilen şartnamelere uygunluğun gösterilmesi amacıyla yapılan muayene, deney ve testlerin planlanan doğrultuda gözetimlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanarak ilgili mercilere sunulması faaliyetleri gözetim hizmetleri kapsamındadır. Çevre Yönetim Planlaması uygulamalarının takibinde de gözetim hizmetleri verilmektedir.

Back To Top