skip to Main Content

ISO Nedir?

1947 yılında kurulmus olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) 138 ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.

ISO’nun misyonu , tüm dünyada standardizasyonu teşvik ederek entellektüal, bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde işbirliğini geliştirirken, ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımını sağlamaktır.

ISO’nun yayınladığı bir uluslararası standart üyesi olan tüm ülkeleri temsil eden kuruluşların anlaşması sonucunda ortaya çıkar. Uluslararası standartlar ISO bünyesinde yer alan Teknik Komiteler (TC) ve Alt Komiteler (SC) tarafından 6 adımlı bir süreç sonunda oluşturulur.
Devamı>>>

Danışmanlık

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için konu başlığına göre faaliyet basamaklarını, kaynaklarını, sorumluluklarını ve faaliyet sürelerini gösteren bir proje planı hazırlanmaktadır. Bu plan, projeyle ilgili tüm detay faaliyetleri içermektedir. Projenin planda belirtilmiş sürelerinde mevcut durumu gösteren raporlar hazırlanıp yönetime sunulmaktadır. Plan, firmanın iş durumuna ve yürütülen projenin sonuçlarına bağlı olarak ihtiyaç durumunda revize edilmektedir.

Firmada yapılan çalışmalarda, işi yapan personelin bizzat kendisi ile görüşülerek standart istekleri ve bunlara karşı neler yapılacağı detayları içerecek şekilde anlatılmaktadır. Hizmetin belirli aşamalarında, yapılan işler kontrol edilerek standart isteklerine uygun hale getirilmektedir.
Devamı >>>

Yıllık Eğitim Programımız

KAVRAM eğitimleri, kalite, üretim başta olmak üzere organizasyonların tüm departmanlarında çalışan mühendis, tekniker ve uzmanlar ve operatörlerin yanı sıra özel ve kamusal kesimde görev yapan üst ve orta düzey yöneticilere yönelik tasarlanmaktadır.

Kavram Danışmanlığın deneyimli uzmanlarından oluşan bir kadronun eğiticiliğinde gerçekleştirilen eğitimlerimiz ile Türk Sanayiine kalite ve çevre bilincinin aşılanması amaçlanmaktadır. Yönetim Sistemleri ile ilgili pratik bilgiler ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunacak uluslararası standartlar, teknikler ve yaklaşımlar desteklenerek uygulamalı biçimde anlatılmaktadır.
Devamı >>>

Back To Top