skip to Main Content

Dünya ticaretinin tek pazara dönüştüğü günümüzde, yerli şirketlerin de bu pazardan paylarını almaları yüksek rekabet şartlarına ayak uydurmalarına bağlıdır. Bunun için uygun pazarı keşfetmek ve hızla değişen dünya dinamiklerine uygun stratejilerin geliştirilmesi şirketler açısından yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun yanında varlıklarını sürdürebilmeleri için şirketlerin dünya standartlarına uygun kurum kültürü oluşturmaları gerekmektedir. Dünya kalitesini yakalamak ve sürekli iyileştirmeye ayak uydurmak uluslararası anlamda geçerli olan yönetim sistemi standartlarının benimsenmesini gerektirmektedir. Genellikle ihtiyari olmakla birlikte bu standartlar dünya ticaretinin olmazsa olmaz engelleri arasında yer almaktadırlar.

Planlı Denetim Sistemi (PDS) İş Dünyamızın bu ihtiyacını karşılarken sistemini sürekli geliştirmek isteyen şirketler için geliştirilmiş bir hizmettir. PDS şirketlerin Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini masaya yatırır. Şirketin planlanan düzenlemelere, dış kuruluşlara karşı taahhütlerine, politikaları ve hedeflerine uygunluğunu ortaya koyan sistematik bir programdır.

Gerçekleştirilecek Denetimler, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000, AQAP, QS 9000), Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001), İşçi Sağlığı İş Güvenliği (OHSAS 18001) Çevre Mevzuatı konularında olmaktadır. Denetim, şirketlerin dokümantasyonunun ve uygulamalarının yerinde incelenmesidir. Denetim sırasında gözlemler, karşılıklı görüşmeler, gerektiğinde ölçümler ve doküman ve kayıtların incelenmesi gerçekleştirilir ve denetim sonrasında, görüş, öneriler, tavsiyeler ve uygunsuzlukları kapsayan örneklerle açıklamalı denetim raporu oluşturularak firmaya ulaştırılır. PDS’de en gelişmiş denetim teknikleri konusunda uzman Kavram personeli tarafından kazan-kazandır anlayışıyla en etkin biçimde ve güleryüzle gerçekleştirilir.

PDS kimlere gerekli?

ISO 9001:2000 / ISO 9001:1994 / ISO 9002:1994 / AQAP 110-120 veya ISO 14001 standardına göre belge almak isteyen firmalar,
Yukarıdaki sayılan belgelere sahip olup, sistemini geliştirmek isteyenler,
Belge yenileme veya gözetim denetimleri öncesinde sistemini akredite edilmiş baş denetçilerle kontrol edilmesini isteyenler.
Çevre Mevzuatını günün koşullarına göre uygulamak isteyenler,
Belge yenileme veya gözetim denetimlerinde belgelendirme kurumunun yazacağı uygunsuzluklarla ilgili (Majör/Minör) acele bilgi almak isteyen firmalar,
Özellikle danışmanlık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı hizmet alamayanlar,
Genel geçer yöntemler değil, kendi durumuna uygun çözüm arayanlar,
Gündemi ve teknolojiyi takip edip, sürekli gelişmeyi ilke edinen danışmanlarla çalışmak isteyen firmalar.
PDS’ye katılın denetim fobinizden kurtulun!

Back To Top